תודעה צרכנית

כורים, מלטשים ומשבצים יהלומים.
של תובנות צרכנים.

יש לנו תשוקה עזה לכל מה שקשור בהבנת הצרכן ובחקר התודעה הצרכנית.
הכלי המרכזי איתו אנחנו עובדים הוא ניתוח אסטרטגי של תוכן גולשים.
אנחנו מאמינים שהשיח ברשתות החברתיות הוא מכרה יהלומים
להבנת הצרכן החדש ולהפקת תובנות צרכנים משמעותיות.

פורטפוליו השירותים

מיפוי פרסונות

ניתוח מסעות לקוח

מיפוי קטגוריות ומחקרי מגמות

מודיעין תחרותי

ניתוח מוניטין

דגלים אדומים וניהול משברים

מתודולודיית HOPE של חברתנו כוללת 4 שלבים

כריית נתונים

באמצעות טכנולוגיות
מתקדמות ובאופן אנושי

 

ניתוח רב מימדי

אנתרופולוגי, איכותני
וכמותי מתקדמות ובאופן אנושי

הפקת תובנות

ניתוח אינטגרטיבי
והפקת תובנות על בסיסו

מיפוי איומים והזדמנויות

ניתוח אסטרטגי של המשמעויות
עבור הלקוח